fbpx

Cookies settings

×

Functional Cookies

This site uses cookies to ensure its proper functioning and cannot be disabled from our systems. We do not use them for advertising purposes. If these cookies are blocked, some parts of the site will not work.

Measure of audience

This website uses cookies such as Google Analytics and Google Ads to measure and improve our website.

Interactive Content

This site uses third-party components, such as ReCAPTCHA, Google Maps, MailChimp or Calameo, which may place cookies on your machine. If you choose to block a component, the content will not be displayed.

Social Networks / Videos

Social network and video plug-ins, which use cookies, are present on this website. They allow us to improve the user-friendliness and promotion of the site through various social interactions.

Other cookies

This website uses a number of cookies to manage, for example, user sessions.

Evolutie van van Lint's waardering

Gepubliceerd op 28-02-2023 door Lionel Colin-Van Lint

Een belangrijk onderdeel van de opdracht van het Instituut is het informeren van verzamelaars en het grote publiek over Van Lint. Velen onder U hebben ons vragen gesteld over de waarde van bepaalde werken, de huidige waardering van de werken van de kunstenaar in het algemeen en de evolutie hiervban. In de volgende regels vindt U enkele antwoorden.
De waarde van Van Lint stijgt de laatste jaren gestaag. Maar wat is de huidige situatie eigenlijk en waarom?

Onmiskenbare groei

In 2020 behaalde het doek "Chartres 1950" een zeer hoog resultaat bij De Vuyst. Het was niet de eerste keer dat een Van Lint deze prijsklasse bereikte, gezien in 2008 een werk tussen particuliere verzamelaars voor hetzelfde bedrag verkocht, maar het feit dat het in een openbare veiling de grens van € 100.000 overschreed, was voor sommigen een belangrijk signaal. Belangrijker is dat de waarde van de werken van de kunstenaar is gestegen voor vier belangrijke perioden van zijn oeuvre :

- de pre-geometrische periode met Chartres, 1950 in 2020 bij De Vuyst
- de geometrische periode, met Compositie, ca 1954 bij Cornette de Saint Cyr in 2021
- de eerste periode van lyrische abstractie, met Tuinparadijs, 1959, bij Cornette de Saint Cyr in 2021
- de tweede periode van lyrische abstractie, met  De Thiou, 1972, bij Bonhams Cornette de Saint Cyr in 2022

Bovengenoemde werken werden verkocht voor tussen € 66.000 en € 125.000 inclusief kosten, wat getuigt van een comfortabele opwaartse trend van het prijsniveau.


Een stijging die de markt volgt?

Sommigen zullen erop wijzen dat dit het gevolg is van de economische situatie en de wens van beleggers om hun geld anders te beleggen. Dit is deels juist, het is duidelijk dat het huidige niveau van de kunstmarkt verband houdt met de angst voor muntontwaarding en de steeds toenemende vraag naar veilige havens. Maar Van Lint is overduidelijk één van de kunstenaars die opvalt:

1. zijn waardering is de laatste jaren sneller gestegen dan die van de markt,
2. hij scheidt zich steeds duidelijker af van de andere schilders (waarvan enkele uitstekend zijn) van zijn generatie van de "Jonge Belgische Schilderkunst".

Bovendien vindt deze evolutie plaats op een moment dat we ons nog maar in de eerste fase van onze ontwikkeling bevinden dankzij de beredeneerde catalogus en de communicatie. In een tweede fase zullen we publicaties over zijn werk laten verschijnen, tentoonstellingen organiseren en buitenlandse verzamelaars aantrekken. Allicht zullen deze initiatieven de waardering van Van Lint nog sneller doen stijgen dan tijdens de laatste jaren.

Solide redenen

Het afgelopen decennium heb ik contact gehad met vele museumdirecteurs, curatoren, onderzoekers, galeriehouders en andere kunstprofessionals in binnen- en buitenland. Hun mening is unaniem: het werk van Van Lint is van uitzonderlijke kwaliteit. Dat is uiteraard het belangrijkste.

Ook blijkt dat wij een van de meest actieve en serieuze nalatenschappen beheren. Veel kunstprofessionals en verzamelaars prijzen ons om onze initiatieven en de keuze van adviseurs om ons heen. Het lijdt geen twijfel dat deze adviseurs waardevol zijn en ervoor zorgen dat de beslissingen van het Instituut goed doordacht en effectief zijn. Onze visie is duidelijk en verzamelaars schenken ons hun vertrouwen.

Gezien dit alles ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat we, met de hulp van onze adviseurs, onze vastberaden en internationaal georiënteerde strategie en de energie die we erin steken, Van Lint naar de plaats zullen leiden die hij verdient: een plaats onder de grote kunstenaars van de vorige eeuw.