fbpx

Krantenartikelen

Gazet van Antwerpen

Maurits Bilcke, 24 februari 1950

De belangstelling waarvan de tentoonstelling der schilderijen van Louis Van Lint thans geniet in het Paleis voor Schone Kunsten, is meer dan verdiend. Deze kunstenaar nog voorstellen is stellig overbodig. Iedereen weet dat hij een der meest boeiende figuren is uit de Jeune Peinture Belge en dat hij reeds voor het bestaan van deze groepering een mooie schildersjeugd achter de rug had. Men kan in de ontwikkelingsgang van zijh kunst een logische, harmonische lijn volgen, langswaar zijn rustig, beheerst talent evolueert naar een rijpheid van opvatting, en realisatie, die niet te onderschatten is. Naast twee van 1944, een van 1945 en enkele van 46, 47 en 48, hangen er een 25-tale doeken van 1949 en van dit jaar. Aan de hand van een de jaartallen vermeldende catalogus kan men vaststellen hoe Van Lint langzaam maar zeker meer en meer belang heeft gehecht aan de niet-figuratieve schilderkunst. Al zijn werken bezitten echter een sterk reëel karakter. Zij blijven door en door vlaams. Het prachtig coloriet is daarvan het meest overtuigend bewijs. Niet minder interessant is het indrukwekkende "geschrift" en de evenwichtige samenstelling dezer doeken. Men zou ook terecht kunnen wijzen op de kloeke verbeelding en op de sterke evocatiekracht der laatste werken, die er zonder twijfel op wijzen dat Van Lint ook in zijn figuratieve werken, zijn laatste woord nog niet te loochenen bewijzen van persoonlijkheid van zijn talent en tevens ontroerende getuigen van zijn gezond, aristocratisch temperament.
© Gazet van Antwerpen, all rights reserved

 

De Standaard

Kunst en Geestesleven

Urbain Van De Voorde, 13 juni 1952

Zowel in de Galerie Apollo als in het Séminaire des Arts (dat hiermee, op het einde van het seizoen - tijdelijk? - weer open is gegaan als toonzaal van kunstwerken) zijn er op het moment exposities van abstract werk te zien. In de eerste zaal vindt men doeken van de Belgische schilders Gaston Bertrand, Marc Mendelson en Louis Van Lint in de andere zijn abstracte schilderijen bijeengebracht van een aanzienlijke groep kunstenaars, vermoedelijk goeddeels vreemdelingen, en van wie mij maar enkele namen bekencl zijn. Overigens doen de narnen niet veel ter zake? Van bijna alle abstracte "manieren" want ongetwijfeld onderscheid men ook manieren bij de niet-figuratieven zagen wij in vroeger jaren reeds specimens, waarop veel van wat ons thans door nakomers getoond wordt zo goed gelijkt, dat dat alles nauwelijks uit elkaar te houden is. Hoe kan het ook anders? Constructies met niets dan lijnen en gekleurde min of meer geometrische figuren, of zelfs met louter kleur zonder een zweem van tekening kunnen wellicht de mogelijkheid van een oneindig aantal spelingen opleveren, maar binnen de perken van die drie of vier manieren die men onderscheiden kan blijft in laatste instantie de overeenkomst zo groot, dat het wel heel moeilijk is op het eerste zicht een naam op al die werken te zetten. Gewild of niet, doen de Voorstellingsloze schilders bijna geheel afstand van hun persoonlijkheid, Wat wel onvermijdelijk moet zijn van het moment dat zij opgaan in de wereld van de zuivere plastiek of de zuivere kleur : niets is onpersoonlijker dan de Wiskunde en al zijn die jonge schilders en beeldhouwers gewis alles behalve mathematici, hun sohilderijen hebben vaak meer van illustraties voor een leerboek voor geometrie dan van werken der beeldende kunst. Het curieuze is dat ze aangemoedigd lijken te Worden niet door nuchtere en klare intelligenties als de mensen der exacte wetenschap nu eenmaal zijn, maar door pseudo-philosopen en verkoncligers of aanhangers van vage eroterismen en mysticismen, warhoofden meestal, en gewis de radicaalste antipoden van Wiskundige geesten. Of staan wij hier voor een soort van artistiek pythagorisme, een mystiek niet van getallen, maar van rechten, curven en vlakken (waaraan, althans in de wiskunde, trouwens ook in cijfers uitdrukbare verhoudingen ten gronde liggen) ? Meer dan één verschijnsel Wijst er in elk geval op, dat sommige abstracten het slachtoffer geworden zijn van een soort moderne mystagogen. In de huidige wereld ontbreekt het velen aan geestelijk houvast, zodat de jeugd een gemakkelijke prooi wordt van de abstruse theorieén en geschriften, Waarmee men veelal de voorstellingsloze kunst een "positieve" basis traoht te geven. De abstractie lijkt argeloos, maar in de grond is zij goddeloos; zij is de apologie van het Niet. Het lijkt me niet overbodig ook eens op die kant van het geval te wijzen, althans ten gerieve van hen, die het wellicht goed menen, maart zich onbewust door allerhande pernicieuse beschouwingen, die doorgaans hun waar gelaat verbergen, laten biologeren. De tijd dat zekere voorlopers der kunstvernieuwing abstracte schilderijen bij wijze, van expirement voortbrachten is voorbij. Thans wordt ze door eenleger van schilders uit alle landen beoefend, niet langer als proefneming of studie, maar voor zichzelf. Ze heeft zowaar, moet men sommiggen geloven, "geestelijke" betrachtingen en daar merkt men de invloed van de supporters dezer kunst, welke voorgeven dat ze de expressie is van de geest van onze tijd. Nu, dat is ze misschien; maar dan van de leegheid, welke een teken is van die tijd.
Dat de jonge abstract-schilders zich in een gevaarlijk avontuur storten moesten ze trouwens zelf reeds gezien hebben. daar het voorhen toch ook duidelijk moet zijn dat de schilderijen die ze voortbrengen nog altijd ongeveer op hetzelfde punt staan als die van Kandinsky, Klee, Picasso, Mandriaan, van der Leek, e.a. uit de jaren voor de eerste wereldoorlog. Het Niet heeft nu eenmaal niet veel aspecten, hetzij men het uitdrukt door de leegte der geometrische figuren of door de chaos der zuivere, of, beter voorwerploze kleur. Daardoom komt het, dat men niet meer op kijkt als men een tentoonstelling van abstract werk binnentreedt. Men heeft dat allen zo, of ongeveer zo, reeds gezien. De aangename kleurindruk die er soms van uitgaat, heeft ons. ook vroegei' reeds
getroffen, en dikwijls genoeg ook bij een figuur of een landsohap want de figuratieve schilders waren of zijn nu precies ook geen leken in het vak! Kortom, deze nihilistische afbraak onzer wereld kan ik niet beamen. En indien ik voor de verschijnselen dezer beweging, die ook in ons land meer en meer om zich heen lijkt te grijpen niet de ogen kan of wil sluiten, indien ik er soms nog zoveel "wezenlijks" als enigsizins mogelijk in tracht te waarderen, dan valt daaruit nog niet te besluiten dat ik er in beginsel voor gewonnen ben. Het tegendeel is waar. En ik vrees vooral dat
jonge begaafde talenten zouden kunnen verloren lopen in iets (of er althans hun tijd mee verliezen dat volgens mij geen toekomst heeft en in elk geval neerkomt op de negatie van Schepper, schepping en leven.
© De Standaard, all rights reserved

 

Gazet van Antwerpen

Tentoonstelling te Brussel

By Maurits Bilcke, 5 februari 1958

Paleis voor Schone Kunsten : Van Lint presenteert een zeer boeiend overzicht van zijn schilderijen, gouaches en tekeningen der laatste twee Jaren. Wij hebben de indruk dat Van Lint zichzelf heeft weergevonden na een meer koude periode die hem misschien minder lag, maar die hem alleszins ten goede is gekomen. Opvallend is trouwens de rustige harmonie tussen de vorm en kleur, tussen de ordenende geest en de meer intuïtieve hand. Zijn personnliike "schrijfw1jze" en ritme in liinen afbakening van een vlak tegenover een ander zijn sterker dan ooit. Wat de matière betreft, welke uitzonderlijke zorg hij er ook aan besteedt, toch wordt hij er nooit de slaaf van. Hoe rijk zij ook geworden is, toch weet hij ze volledig en zuiver in te schakelen in zijn plastische visie. Dat is niet de minste van zijn verdiensten, die we hier niet alle kunnen ontleden. Wat ons verder ten zeerste getroften heeft, is het feit dat deze schilderijen "juist" uitdrukken wat de kunstenaar wil uit-beelden, niets meer, maar zeker ook niets minder. Duidelijker: Van Lint bereikt tussen zichzelf en zijn werk een onverbreekbare eenheid, dank zii een koele kennis van zijn grenzen en zijn mogelijkheden. Wij menen niet te overdrijven wanneer wij beweren dat dit de mooiste tentoonstelllng is die we ooit van het werk van Van Lint te zien kregen.
© Gazet van Antwerpen, all rights reserved

 

France-Amérique

Des artistes belges à New York

Saint-Evremond, 24 juillet 1960

Van Lint, coloré, marbré, nous offre de vastes et généreuses compositions tachistes qui nous rappellent Kandinsky, encore qu'il passe à travers son oeuvre un souffle plus généreux. Des pochades spirituelles de Tytgat, et surtout sa remarquable jeune femme dans une tonalité alanguie dont le pinceau a d'extraordinaires délicatesses..
© France-Amérique, all rights reserved

 

La Libre-Belgique

Van Lint 81: toujours fascinant

Jean Pigeon, exposition à la galerie Armorial, 2 octobre 1981

Alors que tant de fausses « gloires» suspectes ou surfaites, pérorent et paradent a l'envi, de tréteaux en cimaises, difficile oui vraiment d'imaginer homme moins infatué de sa personne que Louis Van- Llnt, pardon: on dit Van Ltnt tout court, ce qui est bel et bien l'apanage des maîtres.
Son talent, son stvle si sûr, sa constance l'ont conduit, de longue date, et installé, à juste titre, parmi le club restreint des leaders lncontestés de la peinture belge. Celle-ci, il l'a durablement marquée de sa griffe, toute de distinction. Il est presque superflu de l'écrire.
Pourtant, c'est toujours avec des effarouchements de jeune artiste aïant le désir de convaincre, la passion de s'exprimer, et la peur de mal faire, relativement, bien sûr, dans son cas, que Van Lint aborde chacune de ses manifestations publiques, périodiquement programmées dans notre capitale.
Là où d'autres se satisferaient de gammes éprouvées et camperaient sur leurs confortables lauriers, lui n'héslte jamais à se remettre en question. Il sait qu'une certaine déperdition, hélas, est toujours possible et qu'un Nicolas de Stael lui-même n'y a pas entièrement échappé, comme l'a récemment prouvé une récente rétrospective paristenne.
Van Lint craint le faux-pas et c'est en prenant bien soin de conserver à son art une qualité d'ordre ascenstonnel qu'il poursuit sur toile, dans son atelier de Kraainem, ses exigeantes investigations plastiques. Il est son plus sévère critique et ne tolère aucun à-peu-près.
L'approcher dans sa galerie favorite, chez Serge Goyens, avec le fruit d'in travail mûri pendant près de trois années, procure au visiteur non seulement la joie de retrouvailles, mais aussi le plaisir de s'aviser qu'une abstraction de grande musicalité comme celle-ci, loin d'être exténuée comme le voudraient d'aucuns, garde au contraire son prestige et son éloquence. Voilà qui nous venge de bien des futilités ambiantes.
Van Lint ne reste pas étranger aux réalités, souvent tentantes du monde d'aujourd'hui. ll a ses antennes. Très vives, elles vibrant aux phénomènes sournoisement bizarres. Elles l'avertissent de la montée de périls, tout en lui enseignant
la nécessite de les conjurer. Comment? Par un recours aux valeurs éternelles de la nature, aux vertus de stoïctsme, de sagesse, aux bienfaits de la contemplation, patiente.
Tableaux ou aquarelles de divers formats, ses compositions parlent pour lui. Elles portent témoignage d'expértences psychiques très intériorisées et ressenties. Elles se fondent sur des ruptures et des rééquilibrages de rythmes, toujours passés au crible d'une réflexion hautement professionnelle. Aux analyses de fragments formels (anneaux, filaments, comètes, plantes, fleurs, polypes, alles...) comme grossis au microscope, répondent des espèces de projections d'tmages spatialisées, obéissant à une géométrie ou la fantaisie aurait aussi son mot à dire.
En proposant des œuvres intitulées « La nature signe », « espace magnétique », « Dynamisme printanier ››, « Méandres journaliers ou « L'envol pour ou ? », Van Lint inquiète et rassure d la fois. Il pratique l'analogie imaginaire ou ce que Bachelard nommait « la rêverte dynamique de l'intimité matérielle ››. Le tout sans la prétention outrecutdante de délivrer des « messages ».
Si l'on ajoute que les couleurs utilisées sont superbes, dans la fraîcheur des accords ou l'audace des heurts (réussis) on aura compris que an Lint est aussi à l'aise dans l'abstractlon pure et diaprée qu'un dauphin dans l'onde ou Sebastian Coe sur le parcours d'un mile....
© La Libre Belgique, all rights reserved

 

Le Soir

Un grand livre d'art en hommage au peintre abstrait Louis Van Lint

Paul Caso, 31 août 1983

Le ministre de la Communauté française vient de consacrer à notre grand peintre Louis Van Lint un livre de poids, avec une introduction de Philippe Roberts-Jones, et un premier mot d'accueil de Georges Sion qui interroge un autoportrait du peintre datant de 1944, exigeant miroir déjà de la liberté. Nous connaissons Van Lint depuis trente-cinq ans. Nous l'avons vu parfois souffrir de la solitude, s'interroger avec une certaine angoisse sur l'aventure des formes, mesurer la difficulté de se faire connaître au cœur d'une vie artistique internationale dominée par des circuits de vente, des officines écrasantes et des thuriféraires intéressés. Nous n'avons jamais vu Louis Van Lint découragé.
Il est demeuré fidèle à ses choix. Il a gravi irrésistiblement les échelons qui mènent au sommet d'une vie passionnée d'artiste, « tel qu'en lui-même enfin ›› le situe Philippe Roberts-Jones, conservateur en chef de nos musées royaux d'Art ancien et d'Art moderne : La peinture est le langage de Van Lint; comme la poésie est celui d'Eluard. Elle le révèle et il la récompense; ils existent, l'un et l'autre, d'un don sans retenue et d'un accord où la
plénitude n'est que source généreuse.
Quand l'historien d'art est également poète, on peut être assuré qu'il va plus loin que les autres dans son approche d'un peintre: il se glisse dans l'oeuvre et l'illumine. C'est le cas des pages émues et subtiles que Philippe Roberts-J ones réserve à celui que l'on peut considérer comme un maître de notre art vivant, toujours si jeune dans ses dernières œuvres que l'on s'étonne d'apprendre qu'il est allègrement engagé dans la septantaine.
Certes, avec le recul, existe-t-il tant de pays qui peuvent aligner une génération de peintres tels que Louis Van Lint, Gaston Bertrand, Marc Mendelson, Jan Cox, Lismonde, Jo Delahaut, Antoine Mortier ou Luc Peire, sans compter de nouveaux venus comme Pierre Alechinsky ou Pol Bury ? Philippe Roberts-Jones répond à cette interrogation : Poser laquestion, c'est y répondre, c'est mesurer la chance de Bruxelles qui, elle, ne l'a pas exploitée.
Il a fallu longtemps pour que l'on prenne conscience qu'il y avait autre chose que la cote internationale, d'autres artistes que les inévitables noms propulsés invariablement d'une capitale à l'autre. De récentes rétrospectives Albert Dasnoy, Georges Grard et Pierre Caille ont - faut-il le rappeler ? - rendu justice à des créateurs éminents.
Voici donc Louis Van Lint, peintre ensorien et animiste à ses débuts, aux frontières du figuratif, saisi par les métamorphoses des formes, et franchissant, dès 1948, le seuil de Pabstraction. Tout devient nerveux, vibrant, elliptique, avec un raffinement éclatant la palette. Le peintre-poète dit qu il essaie de traduire ce qu'il sent. Ce « lyrisme organisé ›› demeurera la clef de voûte de l'oeuvre.
Philippe Roberts-Jones note que si Van Lint recherche la valeur dans le monde chromatique, il recherche, dans l'écriture, la vie d'une cadence. Mais l'arabesque, chez lui, n'est pas que la limite d'une forme ou sa définition, comme elle l'est souvent chez Matisse, elle existe en tant que telle, concertante, elle noue un dialogue avec la couleur.
Ainsi l'artiste poursuit sa chimère. L'historien d'art l'a vu entrer et sortir de ses tableaux,laissant les fenêtres ouvertes, inépuisable alchimiste de ses songes.
Précisons que l'évocation de l'oeuvre s'achève par Les entretiens avec Van Lint, qui sont le reflet de conversations entre le peintre, Jean Sartenaer et René Léonard.
Etes-vous content de votre oeuvre? demande-t-on à Van Lint. Il répond qu'il ne connaît pas de tableaux dont il soit satisait à cent pour cent, mais que lorsqu'il lui arrive de revoir certains d'entre eux, il se surprend à penser: Tout de même, ce n'est pas rien, quelque chose s'est passé.
Quel étonnement est plus modeste?
© Le Soir, all rights reserved

 

Le Soir

Une ériture racée et fluide
Une première vraie rétrospective de l'oeuvre de Louis Van Lint au Musée d'Ixelles

Danièle Gillemon, 19 février 2003

Louis Van Lint (1909-1986) a longtemps été considéré en Belgique comme un prince de l'abstraction. Un peu notre Nicolas de Staël même si son destin a été nettement moins tragique que celui du peintre français.
Ne bénéficiant pas comme artiste belge d'une notoriété comparable, il a été quelque peu oublié ces dernières décennies, fait d'autant plus curieux qu'il avait été apprécié et soutenu de son vivant. Mais les collectionneurs, quelquefois étrangers d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés, conservant jalousement, en vrais amateurs, ses oeuvres.
Aujourd'hui le musée d'Ixelles remet à l'honneur avec Serge Goyens de Heusch pour commissaire cette peinture abstraite qui l'est rarement tout à fait. Une première exposition scientifique et une belle rétrospective d'autant plus émouvante peut-être qu'elle s'est fait longtemps attendre.
Louis Van Lint appartient à la même famille de peintres abstraits que Gaston Bertrand, Jo Delahaut, Antoine Mortier, Marc Mendelson... Comme eux, il a connu l'aventure de la Jeune Peinture à la fin de la Seconde guerre. Comme eux il a eu, au carrefour d'influences contradictoires (expressionnisme flamand, fauvisme brabançon, cubisme, surréalisme, Cobra...) une période figurative marquée par une ironie parfois un peu spectrale, une poétique de l'atmosphère typique qui a donné souvent de bons et singuliers tableaux.
C'est après la séquence « Jeune Peinture », dans leurs métamorphoses abstraites, leur évolution vers une écriture lyrique - ou, au contraire, géométrique, voire minimale, radicale comme celles de Jo Delahaut et d'Antoine Mortier - que l'oeuvre de chacun de ces peintres s'est vraiment différenciée. Jusqu'à former ce beau patrimoine injustement cantonné à la seule Belgique.
Plusieurs d'entre eux et Van Lint en fait certainement partie ont donc montré une réelle inventivité plastique. On s'en aperçoit d'autant mieux que l'exposition est belle, sélective et sait mettre en lumière l'écriture racée du peintre, ses oeuvres fortes. Elle sait aussi montrer la variété d'une quête picturale qui passe par différentes phases abstraites sans jamais se banaliser, il faut le souligner. Le déferlement de la vague abstraite des années cinquante tant du côté belge que français a tenu longtemps le haut du pavé, s'académisant et s'appauvrissant souvent. Van Lint, on le voit mieux avec le recul, est rigoureusement en dehors de cet appauvrissement.
Ne perdant jamais tout à fait de vue la figure (le magnifique autoportrait de 1951, « Homme se rasant »), revenant toujours à la nature, à une observation précise voire maniaque des phénomènes naturels ou des objets (les outils, les instruments de musique...) sa peinture s'en évade aussi sûrement, constituant cette observation et les émotions qui y sont liées en un langage frémissant mais rigoureux.
Pas d'emportements gratuits chez lui ni de gestuelle en tant que telle mais une réelle ampleur des formes, un souffle qui prend littéralement son envol dans les années septante, servi par des couleurs claires, des pastels rompus par la vivacité des vermillons francs, la séduction des bleus tendres, la sonorité des blancs.
Toutefois à cette dernière période - le peintre est mort en 1986 - on peut préférer, et c'est notre cas, l'oeuvre variée des années cinquante et soixante telle qu'elle est illustrée ici et fort bien accrochée. Deux oeuvres par exemple, pourtant atypiques comme « Sans titre 1954 » où Van Lint paraît avoir immobiliser le temps en grandes formes claires sont d'une grande beauté et donnent bien la mesure de ce langage racé.
Très différente - elle annonce l'écriture à la fois fluide et heurtée qui sera par la suite la marque originale du peintre - la « Grande Composition rouge » (1957) des Musées royaux des Beaux-Arts a pareillement beaucoup de gueule. Et il en va ainsi de maints tableaux comme « Ecriture hivernale », « Sauvagerie automnale » (1961)et aquarelles qu'on peut voir en mezzanine.
© Le Soir, all rights reserved

 

The Bulletin Art Reviews

Exhibition Louis Van Lint
Ixelles Museum

By Sarah McFadden, March 20 2003

The first ever retrospective devoted to Louis Van Lint (1909-1986) charts this much-admired Brussels painter’s progress from a prosaic if promising academic start to an inspired, sublime finish. Like many artists of his generation, Van Lint began as a figurative painter and ended up a confirmed abstractionist. The conversion didn’t happen overnight, nor was it absolute, for traces of the figure and allusions to the visible world persisted in his work until the end. His achievement was to sublimate these references in a refined abstract idiom that was all his own.
Van Lint says he found his calling when the burgomaster of Saint-Josse gave him a set of oils to paint an enlarged copy of a satirical cartoon featuring the politician himself. This modest encouragement led 15-year- old Van Lint to enrol in the commune’s art academy, where he studied part-time for 12 years while Working in his father’s construction firm. He left the academy in 1937, shortly after this show begins with a drab if endearing little farmscape from 1936. It is clear
that he had a lot to learn, and probably to unlearn as Well.
Paintings from 1943 and 1944 show the influence of James Ensor, whose caricatural figures Van Lint quotes in scenes targeting social injustices. Sinister puppets hanging in the artist’s studio are evidence of his debt and homage to the Ostend master, who was then in his 80s.
Tendencies towards abstraction and expressive colour emerge together in portraits and interiors after 1945. Still LUfe with Basket (1946), which features a metal-ribbed basket, grater, whisk and other kitchen implements on a blue table top, attests to the painter’s involvement with Cubist space and volume and Matisse-like colour. It also hints at his admiration for simple, functional objects: Van Lint studied the Brussels Conservatory’s collection of early musical instruments for their sculptural beauty. He also collected antique tools.
Even more two-dimensional is the 1946 Fence. This patchwork of irregular grids, honeycomb modules, multicoloured dots and spiralling, bright-orange curlicues also reads as a View through a ragged chain-link and barbed-wire barrier.
Van Lint explained Fence as a metaphor for the lamentable state of contemporary politics and human relations. As a co-founder in 1945 of Jeune Peinture Belge, a group of artists committed to forging a new art of personal and universal relevance, unfettered by rules or ideology, Van Lint enjoyed unprecedented freedom. His experiments with magic lantern projections and his increasingly cursive abstractions caught the attention of the Cobra artists, with
whom he worked from 1949 to 1951.
Next came a three-year immersion in Constructivism, which produced some superb paintings. In 1956, he returned for inspiration to observation of the World around him, transforming experience into visual expression.
Striking out with fiery, stormy, scumbled fields of paint in the 1960s, Van Lint cooled his palette, thinned his oils, slowed down his stroke and dissolved his forms. By 1978, he was producing diaphanous Works like Written Light with its astounding formal subtleties. Airy shapes float over veils of lavender, shades of grey, dull orange, green and creamy gold. Winter Games (1980-85) produces the same effect using pale yellow, cornflower blue and whispers of grey, cream and white. The title of the latest workin the show, Threshold ofthe Unexplored (1986), seems to indicate Van Lint’s exact position when he left off. It also suggests that he could have continued on and on.
© The Bulletin, all rights reserved